Wat na overlijden?

Indien men te maken krijgt met een overlijden, zal dit overlijden in eerste instantie vastgesteld moeten worden door een arts. Dit kan de eigen huisarts of een dienstdoende huisarts zijn. Maar natuurlijk ook een verpleeghuis arts of een arts van het ziekenhuis, waarin iemand is overleden. Deze regelgeving geldt in ieder geval bij overlijden door een natuurlijke dood.

Wanneer iemand is overleden na euthanasie of een niet-natuurlijke dood zal de gemeentelijke lijkschouwer moeten komen om het lichaam van de overledene te schouwen. Indien het overlijden definitief vastgesteld is en een verklaring van overlijden is verkregen, kan contact opgenomen worden met een begrafenisonderneming.

Er wordt tijdens dit eerste contact een afspraak gemaakt om de overledene zo nodig op te halen en in Uitvaartcentrum Sion te verzorgen of elders en daarna eventueel ook op te baren. Vervolgens zal er ook een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk (regel) gesprek. In dit gesprek kunnen alle wensen van de overledene en de nabestaanden besproken worden. Op deze wijze kan er een op maat gesneden, waardevolle en zeer persoonlijke plechtigheid tot stand komen.

Het is prettig als alle nabestaanden zoveel mogelijk betrokken zijn bij dit (regel) gesprek. Het helpt vaak heel erg bij ieders rouwverwerking om van het begin tot het eind betrokken te zijn.

Met uitgebreid documentatiemateriaal kan begrafenisonderneming Jacobs nabestaanden adviseren. Zo kunnen nabestaanden tot een goede keuze komen wat betreft kist, rouwkaarten, een eventuele voorganger en alle andere dingen die bij een afscheid komen kijken. Er moeten immers vaak vele keuzes gemaakt worden.

Ook wordt de nabestaanden tijdens dit gesprek alvast een inkijk gegeven in de te maken kosten, door een duidelijke kostenbegroting af te geven bij vertrek.