Keurmerk

Erkende kwaliteit

U dient op onze kwaliteit te kunnen vertrouwen. Om de kwaliteit die wij nastreven te waarborgen zijn wij lid van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU).

De BGNU leden worden jaarlijks getoetst door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Zij hebben geen binding met of belangen bij verzekeringsmaatschappijen. Bij de BGNU zijn kwalitatief goede uitvaartondernemingen aangesloten. De leden kenmerken zich door onafhankelijkheid en vakbekwaamheid. Zo blijft u van onze kwaliteit verzekerd.

Zes zekerheden

U kunt bij ons rekenen op de zes zekerheden welke door Stichting Keurmerk Uitvaartzorg zijn gekenmerkt. U kunt erop vertrouwen dat onze dienstverlening aan deze zes kwaliteitseisen voldoet. Wij worden periodiek getoetst, door een onafhankelijke certificatie-instelling, of wij nog aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen.

  1. Heldere afspraken over uitvoering

Onze uitvaartverzorg(st)er legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

  1. Transparante kostenbegroting

De uitvaartverzorg(st)er legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

  1. Goede organisatie van de uitvaart

Wij garanderen een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

  1. Bekwaam personeel

Ons personeel is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorg(st)ers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn onze uitvaartverzorg(st)ers opgenomen zij hebben het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

  1. Doelmatige klachtenafhandeling

Wij hanteren een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komen we er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

  1. Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorg(st)er vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Wij zijn als keurmerkhouder verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig onze dienstverlening aan te passen.