Geschiedenis

Hoe het begon

Rond 1950 heeft mijn vader, Joop Jacobs, zijn eerste stappen gezet in het uitvaartwezen. Hij was in die jaren kastelein van café/zaal Wilhelmina midden in het dorp Groesbeek. Nu café de Comm. Hij werd gevraagd om als koetsier de lijkkoets te besturen. De koetsier wilde er mee stoppen en zocht een nieuwe opvolger. Mijn vader was overdag wat minder belast met café en zaal en is deze uitdaging aangegaan. Hij had wel iets met paarden en de koets stond gestald aan de overzijden van de straat bij de familie Cillessen (mijn opa en oma van moeders kant). Toen halverwege de jaren ‘50 ook hier de auto zijn intrede deed, kocht hij een Amerikaanse rouwauto. In die tijd werden de uitvaarten vanuit huis verzorgd. Het meeste werk werd gedaan door de buren. De overledene werd meestal thuis opgebaard. Soms werd de overledene overgebracht naar de rouwkapel van Huize Mariëndaal in Groesbeek, waar de kloosterzusters de overledene verzorgden. Ook stierven er veel mensen in het ziekenhuis in Nijmegen en moesten daar worden opgehaald. Dit was met paard en koets een tijdrovend gebeuren en met de auto ging dat wat vlotter.

bpJoopJacobsDoez35kopie

Begrafenisonderneming Jacobs

Eind 1950 nam mijn vader de begrafenisonderneming over van de heer Van der Horst. Begrafenisonderneming J. Jacobs werd in en rond Groesbeek een begrip. Kwaliteit, persoonlijke zorg en aandacht tot in de kleinste details waren ook toen al hoofdeisen. In die jaren maakten families van overledenen veel gebruik van de rouwkamer van bejaardenhuis Mariëndaal en de rouwkapellen van de ziekenhuizen in Nijmegen. De invloed en de hulp van buren werden steeds minder. De uitvaarten gingen via de kerken en er werd begraven. Het bedrijf breidde zich uit met de inzet van dragers die assistentie gaven bij de ter aarde bestellen.

Van vader op zoon

In 1981 kwam ik, John Jacobs, in het bedrijf. We hadden het café inmiddels gesloten maar van zaal Wilhelmina werd nog steeds volop gebruik gemaakt voor bruiloften, feesten, vergaderingen en koffietafels. De uitvaartbranche maakte in die periode een snelle ontwikkeling door. Mensen stelden meer eisen aan de dienstverlening, rouwbrieven en aan een uitvaartdienst. De dood werd niet meer verstopt. Mensen gingen er bewuster mee om dat de dood bij het leven hoort en dat het eenieder ooit op zijn levenspad komt. Ook vond men dat het beter was er over te praten. Dat mócht ook. Daarnaast waren er meer wensen van de nabestaanden om volgens die wens de uitvaart te laten plaatsvinden. Cremeren kwam langzaam steeds meer voor, daarbij maakten wij gebruik van Crematorium Dieren, Crematorium Moscowa in Arnhem en later Crematorium Jonkerbos in Nijmegen. Weer later kwam daar Crematorium Rijk van Nijmegen bij in Beuningen en Waalstede in Nijmegen.

Verhuizing, vernieuwing en een rouwcentrum.

Eind jaren ‘80 verhuisde onze begrafenisonderneming van de Dorpsstraat naar de Kloosterstraat. De zaal werd verkocht en ik ging mij meer richten op de uitvaarten. Mijn vrouw, Gemma Jacobs, werd een grote steun door haar administratietaken. De uitvaarten vroegen steeds meer tijd en iedereen kreeg er taken bij. Al onze medewerkers werden zich steeds meer bewust van wat betrokkenheid en inzet voor een familie betekent. De diversiteit van de uitvaarten werd vergroot.

Eind jaren ‘90 kwam er een einde aan het gebruik van de rouwkamer van Woonzorgcentrum Mariëndaal. Vanaf die tijd hadden we een eigen rouwcentrum. Rouwcentrum Sion, dat aan alle wensen van die tijd voldeed. Een rouwcentrum waarmee wij 24 uur per dag bezoek van familie aan een overledene mogelijk maakten. Dit was een grote stap om meer mogelijkheden te bieden aan de nabestaanden om afscheid te nemen op hun eigen tijden. Dit konden we toen realiseren in het achterste gedeelte van de H. Gerardus Majella kerk van Sionsheuvel.

Uitvaartverzorgers

Rond de jaren 2000 hebben wij ons team uitgebreid met uitvaartverzorgers. Deze ontwikkeling ging hard. De uitvaarten veranderde en mensen gingen de uitvaarten invullen zoals zij dat wilden.

Uitvaartcentrum Sion

In 2011 is het pand waar het rouwcentrum in gevestigd zat gekocht. De voormalige kerk is omgebouwd tot een volledig uitvaartcentrum, waar de mogelijkheid is tot het houden van uitvaartdiensten en koffie/condoléance. Dit waren voor veel familieleden een verrijking in de mogelijkheden om op eigen wijze afscheid te nemen. Met heeft een ruimte ter beschikking om op eigen wijze afscheid te nemen van hun dierbare. De naam Rouwcentrum Sion veranderede in Uitvaartcentrum Sion. Voor de oude parochianen die hun vertrouwde kerk moesten missen bleef de Maria kapel en de kerktoren bestaan. Dit was immers hun kerk.

Voor meer informatie hierover zie Uitvaartcentrum Sion.

Dienstbaarheid

Nu staat er een team van medewerkers die zich graag dienstbaar op stellen en volgens de wensen van overledene of familie dienstbaar zijn. Van ontvangst bij een rouwbezoek, ondersteunen bij een samenkomst, als het inschenken van een kopje koffie bij de koffie/condoleance. Samen werken we aan een afscheid waar nog jaren later met een goed gevoel op terug gekeken kan worden. Wat de tijd ook brengt, u kunt op ons blijven vertrouwen.

 

John Jacobs