Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Ter beschikking stellen

Wanneer het lichaam ter beschikking wordt gesteld aan de wetenschap, houdt dat in dat het lichaam kort na het overlijden wordt overgebracht naar een anatomisch instituut. Zo’n instituut is meestal verbonden aan een academisch ziekenhuis. Het lichaam wordt gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en onderwijs.

Studenten leren, door deze ter beschikking gestelde lichamen, veel over de bouw van het menselijk lichaam. Daarnaast zijn er ook lichamen nodig voor medisch specialisten, bijvoorbeeld voor het aanleren, ontwikkelen en oefenen van nieuwe operatietechnieken.

De nabestaanden moeten na het overlijden gelijk afscheid nemen van een overledene, opbaring (om afscheid te kunnen nemen) vindt dan niet meer plaats. Een uitvaartdienst kan eventueel wel verzorgd worden, echter zonder lichaam. Een anatomisch instituut geeft het lichaam nooit retour aan nabestaanden.

Registratie

Registratie van het ter beschikking stellen aan de wetenschap dient plaats te vinden voor het overlijden. Een dergelijke registratie is niet meer mogelijk indien een persoon reeds is overleden. Registreren is mogelijk door contact op te nemen met een anatomisch instituut van een universiteit of academisch ziekenhuis.

Om uw lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap, moet u zelf toestemming geven aan een anatomisch instituut. Het instituut vraagt u een handgeschreven verklaring (codicil) op te stellen. Hierin staat dat u uw lichaam na uw overlijden aan de wetenschap afstaat. U moet het codicil ondertekenen en een datum vermelden. Het anatomisch instituut bewaart uw codicil. Zowel u als uw huisarts krijgen daarnaast een kopie.

Reeds als donor geregistreerd?

Staat u al als donor geregistreerd en wilt u uw lichaam ook ter beschikking van de wetenschap stellen? Dan krijgt orgaan- en/of weefseldonatie altijd voorrang. Soms neemt een anatomisch instituut ook na een donatieprocedure een lichaam aan voor de wetenschap. Ieder instituut heeft een eigen beleid ten aanzien van lichaamsdonoren.

Informeer hier eventueel van tevoren naar, indien u met dit idee rondloopt en reeds een instituut voor ogen heeft.