Cremeren

Naast begraven bestaat ook de mogelijkheid tot cremeren. Er zijn diversen crematoria in de regio waar u gebruik van kunt maken. U kunt na een plechtigheid, op een door u uitgekozen locatie, vervolgens gebruik maken van de faciliteiten die een crematorium in uw buurt u te bieden heeft.

Ook is het mogelijk om in het crematorium een plechtigheid te laten plaatsvinden. In de aula van het crematorium kan de dienst ingevuld worden, naar uw eigen wensen. Men kan tijdens deze dienst gebruik maken van een voorganger of spreker. Na afloop van de dienst zal de crematie plaatsvinden.

De mogelijkheid bestaat om de overledene te begeleiden bij het invoeren in de crematieoven. Dit kan in een beperkte grote van groep mensen, de meeste crematoriums hebben hierbij wel een eis aan het aantal personen dat maximaal toelaatbaar is.

Indien men elders een dienst laat plaatsvinden en de overledene alleen naar het crematorium vervoert en/of begeleidt voor de daadwerkelijke crematie, spreekt men van een technische crematie. Ook hierbij bestaat de mogelijkheid om de overledene zelf te begeleiden naar en/of in te voeren in de crematieoven. Deze oven wordt op een temperatuur van ongeveer 700 graden Celsius gebracht. Is deze temperatuur bereikt, dan volgt de invoer van de overledene.

De wet op de lijkbezorging schrijft voor dat de as tot een maand na de crematiedatum bewaard moet blijven in het crematorium. Na die maand krijgen nabestaanden een brief thuis met daarin alle mogelijkheden om een bestemming te geven aan de as van hun dierbare.

Asbestemming

De nabestaanden krijgen een brief thuis met daarin alle mogelijkheden om een bestemming te geven aan de as van hun dierbare. Dit kan dan zijn een verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium of elders op een strooiveld. een verstrooiing van de as op zee. Of men kan de as bewaren en bijzetten in een urn muur, columbarium, urnengraf of natuurlijk thuis bewaren of verstrooien. Men mag overal de as verstrooien als men toestemming heeft van de grondeigenaar waarop men de as verstrooid.

Als men het nog moeilijk vindt om de bestemming van de as er aan te geven kan de as ook nog een half jaar kosteloos bewaard worden in het crematorium.

Kijk op de site van het crematorium naar de mogelijkheden die zij u kunnen bieden. Natuurlijk kunnen wij u hierin ook van dienst zijn en van advies voorzien.