Rouwverwerking

Rouwen is een normale reactie als je iemand of iets verloren hebt waarmee je nauw verbonden was. Een rouwproces is een periode waarin je je bevindt tussen het vertrouwde oude en het onbekende nieuwe leven. Een tijd waarin emoties elkaar afwisselen en de verwarring groot kan zijn. Niets is meer vanzelfsprekend en alles lijkt op losse schroeven te staan. Vaak wordt het verlies het hevigst ervaring als de drukte en de beslommeringen van de uitvaart achter de rug zijn.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Na een overlijden moet er veel geregeld worden en wij helpen u daar graag bij. Wij vinden het belangrijk dat u na de uitvaart niet achterblijft met zakelijke of emotionele vragen. Onze uitvaartverzorger neemt een paar weken nadien contact op om te horen hoe het gaat en of we u nog ergens mee kunnen helpen. Daarnaast reiken wij u graag professionele nazorg aan. De medewerkers van onze Nazorg nemen met u contact op na de uitvaart. Zij maken een afspraak om u thuis te bezoeken.

Deze medewerkers zijn op de hoogte van de rechten en plichten van nabestaanden na een overlijden. Daarnaast geven deze medewerkers individuele begeleiding in een rouwproces, waarbij u volledig kunt uitgaan van een sfeer van vertrouwen en geheimhouding.

De medewerkers van onze Nazorg kunnen u praktisch begeleiden bij vragen zoals:

  • Aanvraag van verklaring van erfrecht
  • Aanvraag pensioenen, A.N.W. A.O.W. en andere uitkeringen
  • Vrijmaken van bankgelden
  • Belasting en successierechten
  • Melding van overlijden aan diverse instanties en het vragen van restituties
  • Inschakeling van professionele of vrijwillige hulpverlenende instellingen
  • Andere specifieke zaken die op uw situatie van toepassing zijn

Kostenloos

Wij bieden u deze Nazorg gratis aan. U kunt dus kosteloos van deze dienst gebruik maken.