Miran Berger en Carla de Baaij

Sinds 1 november hebben wij ons team versterkt met Miran Berger en op 1 december
heten wij Carla de Baaij welkom. Zo hopen wij weer voldoende kracht te hebben om u
bij te kunnen staan en te helpen bij uw afscheid van uw dierbaren.