Erkende kwaliteit

U dient op onze kwaliteit te kunnen vertrouwen. Om de kwaliteit die wij nastreven te waarborgen, zijn wij lid van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU).

De BGNU leden worden jaarlijks getoetst door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) om kwaliteit te waarborgen. Zij hebben geen binding met of belangen bij verzekeringsmaatschappijen.

Bij de BGNU zijn kwalitatief goede uitvaartondernemingen aangesloten. De leden kenmerken zich door onafhankelijkheid en vakbekwaamheid. Zo blijft u van onze kwaliteit verzekerd.