Herinneringsavond

Het was in 2020 niet mogelijk, vanwege de coronamaatregel, om een herinneringsavond te organiseren. We zijn dan ook blij dat het dit jaar wel mogelijk is. We hebben daarom
dit jaar 2 herinneringsavonden. Op zondag 24 oktober en zondag 31 oktober om 19.00 uur hopen wij u te mogen ontvangen. Met muziek en verhalen willen we de  gedachtenis levend houden aan diegenen die we zijn verloren.

We sluiten af met een kop koffie en thee.

Namens alle medewerkers heten wij u van harte welkom.