Privacy beleid

Begrafenisonderneming Jacobs gevestigd te Groesbeek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Kloosterstraat 73, 6562 AV Groesbeek
www.begrafenisondernemingjacobs.nl
www.uitvaartcentrumsion.nl
www.infouitvaart.nl
tel; 024 - 3976700
info@begrafenisondernemingjacobs.nl
K.v.K. Nijmegen 10029094


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Begrafenisonderneming Jacobs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van
een advertentienetwerk)
• Internetbrowser en apparaat type
• Relatie die de opdrachtgever heeft met de overledene
• BSN voor uitkering verzekeringsgeld bij het hebben van een uitvaartkapitaalpolis op de overledene en voor het
afhalen van de as na een crematie van hun dierbare

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Begrafenisonderneming Jacobs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u
deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
• godsdienst of levensovertuiging
• BSN 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Begrafenisonderneming Jacobs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van de dienstverlening
• Het verstrekken van een aanbod
• Het afhandelen van uw betaling
• Klantenbeheer
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Begrafenisonderneming Jacobs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Begrafenisonderneming Jacobs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Begrafenisonderneming
Jacobs) tussen zit.

 

Begrafenisonderneming Jacobs gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Adsystems uitvaartprogramma voor het verwerken van gegevens en aansturen van diversen diensten van derden. Dit
ten uitvoering van de uitvaart.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Begrafenisonderneming Jacobs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden uw gegevens in bezit tot het moment waarop beide
partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw
gegevens in bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Na het uitvoeren van de dienstverlening houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in bezit als daarvoor
een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in elk geval mee in als wij een overeenkomst aangaan voor langer dan een jaar.
Ook houden wij uw gegevens in ons bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Begrafenisonderneming Jacobs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Begrafenisonderneming Jacobs blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Begrafenisonderneming Jacobs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Begrafenisonderneming Jacobs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Begrafenisonderneming
Jacobs Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Begrafenisonderneming Jacobs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Begrafenisonderneming Jacobs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij
dragen zorg voor een goede beveiliging van (de opslag van) uw persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op.
Begrafenisonderneming Jacobs behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen.