Nazorg

Wij vinden het belangrijk dat u na de uitvaart niet achterblijft met zakelijke of emotionele vragen. Daarom reiken wij u graag professionele nazorg aan. De medewerkers van onze Nazorg nemen met u contact op na de uitvaart. Zij maken een afspraak om u thuis te bezoeken.

Deze medewerkers zijn op de hoogte van de rechten en plichten van nabestaanden na een overlijden.

Daarnaast geven deze medewerkers individuele begeleiding in een rouwproces, waarbij u volledig kunt uitgaan van een sfeer van vertrouwen en geheimhouding.

Waarmee kunnen wij u helpen?

De medewerkers van onze Nazorg kunnen u praktisch begeleiden bij:

  • Aanvraag van verklaring van erfrecht
  • Aanvraag pensioenen, A.N.W. A.O.W. en andere uitkeringen
  • Vrijmaken van bankgelden
  • Belasting en successierechten
  • Melding van overlijden aan diverse instanties en het vragen van restituties
  • Inschakeling van professionele of vrijwillige hulpverlenende instellingen
  • Andere specifieke zaken die op uw situatie van toepassing zijn

Gratis

Wij bieden u de Nazorg gratis aan. U kunt dus kosteloos van deze dienst gebruik maken.